Hoe werkt de voedselbank?

Gıda bankası nasıl çalışır?